ДИНИ БЕХЙ

АНДЕШАИ НЕК, ГУФТОРИ НЕК, КИРДОРИ НЕК

Сухани оғозин

Posted by zandguy on July 6, 2014

Сухани оғозин аз Мӯбад Комрон Ҷамшедӣ

IMG_70101

Posted in Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш | Leave a Comment »

Сухане дар заминаи хувият

Posted by zandguy on December 20, 2010

Сухане дар заминаи хувият

Навиштаи мубад Комрон Чамшедй

Posted in Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Хувият | Leave a Comment »

Инсон аз дидгохи Зартушт

Posted by zandguy on December 15, 2010


Инсон аз дидгохи Зартушт

Навиштаи Мубад Комрон Чамшедй

Баргардони Дилшод Азимов

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Хувият | Tagged: | 1 Comment »

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Posted by zandguy on October 25, 2010

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Мўбад Комрон Чамшедй

(Баргардони Дилшод Азимов)

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Сиёсат | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ормони дини бехй

Posted by zandguy on September 30, 2010

Ормони дини бехй


Posted in Бехдин, Готхо, Омузиш | Tagged: , , | Leave a Comment »

https://behdin.wordpress.com

Posted by zandguy on December 4, 2008

farvahar1

Анчуман

Коркард ва барномахо

Чанд вожаи динй

Бехдин

Вижагихои як бехдин

Шиносаи як зартуштй

Бехдин кист?

Нишонаи як зартуштй

7 Амшоспанд

Вижагихои Ахуро Маздо

Ашу Зартушт

Зоиши Ашу Зартушт

Чаро Ашу Зартушт пас аз зоиш механдад?

Офарингон ва чон бохтан

Чигунагии чон бохтани Ашу Зартушт

Дидори Ашу Зартушт бо Бахман

Ривоят

Ашу Зартушт танхо пайгамбар

Ашу Зартушт кист?

Каъбаи Ашу Зартушт

Бинои оташкада

Авесто

Авесто ва наскхои он

Сухане кутох

Авесто ба забони порсй

Авесто ба забони сода, шево ва расо

Оин ва чашн

Намози Ашуй

Гуиши дурустй суруди ростй

Оини Седрэпушй

Баргузидани дин

Намози куштй бастан

Гуиши дурустй суруди он

Барсам дар ниёиш

Барсам чист ва чарост?

Гохонбор

Чашнхои Гохонбор

Мехргон

Чашни Мехргон

Фарвардингон

Чашни Хамаравонон ва Фравахарон

Чахонбинй

Фарвахр дар оини Маздясно

Намоди Фарвахр

Офариниши чахон

Ки Яздон аз ночиз чиз офарид?

Фалсафаи дини бехй

Чахонбинй дар дини Маздясно

Рухоният дар дини бехй

Рухониёни дини бехй

Фарханг

Дин ва хуввият

Созандагй ва вайронкорй

Дин ва сиёсат

Кудратталабии динхо

Ирондустй ва бехдинй

Дигарсонихо

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Готхо, Омузиш, Сиёсат, Фарвахр, Хуввият, Хувият, Чашнхо, Uncategorized | Tagged: | 1 Comment »

Каъбаи Зартушт чист?

Posted by zandguy on November 14, 2008

Каъбаи Зартушт чист?

Навиштаи Сармубад Дастур Озаргушасп

 

Хамон гуна ки медонед, сохтмоне ки ба «каъбаи Зартушт» забонзад аст, дар Накши Рустам як фарсанги Тахти Чамшед аст. Ин сохтмони бостонй аз гохи бузургони Сосонй аст ва дар бораи чи буданаш ду сухани гуногун аст.

Сухани нахуст ки аз они бархе пажухишгарон ва бостоншиносон аст, мегуянд ки ин сохтмон аз барои ситорашиносй ба кор буда ва дар ин чо донишмандони бостон ва ситорашиносон ба кори пажухиш дар кори ситорагон ва осмон мепардохатанд. Ин гурух аз он ру ин суханро мегуянд ки ин сохтмон хамчун бархе аз сохтмонхои дигар аст ки аз барои ситорашиносй буда ва бо ин пайванд мекушанд ки дидгохи дувву ки ин сохтмон як оташкада буда, канор бизананд.

Сухани дуввум ки сухани дини бехй ва Анчумани Мугони Ирон ва сухани Зартуштишиносон аст, мегуянд ки ин сохтмон оташкадае буда. Ки аз барои оромгохи 4 шоханшохи бузурги Хахоманишй сохта шуда дуд. Дар фарханги дини бехй (суннати Зартуштй) хамеша дар канори оромгохи бузургон ё чойхои арчманди динй (мукаддас) оташкадае сохта мешуд ва дар он оташе ва мугоне гумурда мешуд. Кори ин мугон дар шабонаруз рушан нигох доштани оташ ва суроиши Авесто аз барои шодии равони он бузургон буда. Дар он шабонаруз мугоне буданд ки хам нигахбони оромгохи он 4 шоханшохи бузурги Хахоманишй буданд ва хам барои шодии равони онон ва рондани девон аз он оромгоххо оташро рушан нигох медоштанд ва Авесто месароиданд.

Сохтмони «каъбаи Зартушт» ворунаи он чи ки гурухе мегуянд аз барои ситорашиной наметавониста бошад, зеро:

Нахуст он ки Накши Рустам дар чои хамвор аст ва хостахои ситорашиносиро наорад ва

Дуввум сохтмони он сохтмони оташкада аст.

 

Дар панохи ростй бошед! 

Posted in Ашу Зартушт | Tagged: , , | Leave a Comment »