ДИНИ БЕХЙ

АНДЕШАИ НЕК, ГУФТОРИ НЕК, КИРДОРИ НЕК

Ашу Зартушт танхо пайгамбаре ки Бехдинон мешиносанд

Posted by zandguy on November 7, 2008

Ашу Зартушт танхо пайгамбаре ки Бехдинон мешиносанд

Навиштаи Сармубад Дастур Озаргушасп

 

Ба хушнудии Ахуро Маздо

Дуруд бар фарвахри Маздяснон!

 

Ин нома аз чанд ру навишта мешавад.

Нахуст ин ки пурсише перомуни Ашу Зартушт фармуда шуд, ки оё Ашу Зартушт пайгамбар аст ё фармонраво ё рахокунанда?

Дуввум ин ки имрузхо дар бораи пайгамбарии Ашу Зартушт сухане гуфта мешавад, ки бархе аз душманони дини бехй ва фарханги Маздой мехоханд бо камранг кардани чойгохи ин омузгори бузурги ориёии дини поки Ахур Маздро ба нобудй бикашанд.

 

Ба бовари дини бехй, оташкада ва бехдинон ё бехтар гуфта шавад ба бовари фарханги дин ва Авесто Ахуро Маздо ки хамон Худо мебошад як пайгамбар ва ё Омузгор ба миёни мардумон фиристод, то онхоро аз дуруг ва нодонй ба суи ростй ва рушной рахнамой кунад.

Ин омузгор касе магар Ашу Зартушти Испитамон фарзанди Пурушасп ва Дугду нест.  Марде ки тавонист бо омузишхои ахурой ва рости худ шоханшохе хамчун Хахоманишиён, Ашкониён ва Сосониро падид оварад. Ин мард хамон аст ки аз паи омузишхо ва оини покаш бузургтарин дигаргунии кишоварзй дар гохи Анушервон Дориюши Бузурги Хахоманишй падид омад.

Оре, хамон гуна ки Ахуро Маздо дар Готхо мегяд, касе магар Ашу Зартушт нахохад тавонист бо дуруг дарбиёвезад ва сухани ахуроиро ба гуши мардумон бирасонад.

 

Дустоне ки мехоханд бехдин шаванд ва ё бехдин хастанд ба ин чанд сухан гуши чон диханд, зеро дар бовари як бехдини ростин, дини бехй ва оташкада дини Ахуро Маздо чунин аст (хар чо ки дини бехй гуфта мешавад, ба чами он аст ки ба бовари дини бехй, оташкада ва бехдинон ва ба вижа Ашу Зартушт чуни наст):

Нахуст, дини бехй танхо як худо ё офаридагор дар чахон мешиносад ва он Ахуро Маздо аст. Ахуро Маздо худои бовархои Ашу Зартушт ва Готхо аст. Ахуро Маздо хамон Аллох, Яхова ва ё худои Масех нест. Ин суханон ки хамаи ин худохо яке хастанд ва… дар дини бехй ва чашми бехдинон ва ё дар чашми оташкада хеч арзише надорад ва барои бехдин худо – Ахуро Маздо ва хамин ва бас!

Дуввум, Ашу Зартушт ё дини бехй танхо як дин мешиносад ва он дини бехй аст на бештар. Бехдин хеч динеро магар дини бехй аз суи худо намедонад; чи Ислом, чи Масех ва ё чи… бошад. Дар бовари Ашу Зартушт, ки рушан дар Готхо омада аст, танхо рохи растагорй дини бехй ё ба забони дигар омузишхои Ашу Зартушт аст ва на чизи дигар.

Ва севвум, аз диди дини бехй, оташкада, ки аз дин чудо нест ва бехдинон – танхо як пайгамбар аз суи Яздон омада аст ва вай касе магар Ашу Зартушт нест. Дини бехй хеч касро магар Вахшури Бузурги Ориёй пайгамбар ё намояндаи худо намедонад. Ва агар касе дар бораи дини бехй сухани дигар гуяд бидонед ё гачастак аст ё аз дини Ахуро Маздо огох нест.

 

Дар поён, оре Ашу Зартушт яз суи Ахуро Маздо ба чойгохи пайгамбарй расид ва эшон нахустин ва омузгори мардумон хохад буд, то омадани шох Бахроми Вачованд, Пашеютан ва…

 

Дар панохи ростй бошед!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: