ДИНИ БЕХЙ

АНДЕШАИ НЕК, ГУФТОРИ НЕК, КИРДОРИ НЕК

Анчуман

Ба хушнудии Ахуро Маздо!

Рох дар чахон якест ва он рох ростист.

Андешаи нек, гуфтори нек, кирдори нек.

Дуруд бар Шумо ирониёни нажода ва фарзандони ростини Бузург Вахшури Ориёй Пайгамбар Ашу Зартушти Спитамон.

Коркардхо ва барномахои ин анчуманро дар сухане кутох чунин метавон ном бурд:

1. Омузиши дини бехии Маздоясно бадон гунае, ки пайгамбар Ашу Зартушт омузиш додаанд, ки хамон шеваи омузиши Анушервони Сосонй – Дастур Озарбед Мехр Испандон аст.

2. Кори дигари анчуман – гирди хам овардани бехдинон, ирониёни механдўст ва хама порсизабонон ва дустдорони фарханг ва андешаи Ирони Бостон.

3. Сухан рондан ва зинда нигох доштани чашнхо ва оинхои зартуштй ва бостонй хамчун Наврузи Чамшедй, Мехргон, Садда, Гохонборхо ва…

4. Посухгуй ба пурсишхои хамвандони анчуман перомуни дини бехии Маздоясно, гузаштаи Ирони Бостон ва бузургони Ирон, забонхои иронй ва…

5. Дар ин анчуман ба он даста аз хамвандон, ки мехоханд ба дини бехй седрэпуш шаванд, кумак хохад шуд, то боз битавонанд ба дини шукухманди ниёкони худ бозгарданд.

Рузи Мехр аз мохи Мехр (Мехргон)-и соли 2008

Дилшод

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: