ДИНИ БЕХЙ

АНДЕШАИ НЕК, ГУФТОРИ НЕК, КИРДОРИ НЕК

Archive for the ‘Бехдин’ Category

Сухани оғозин

Posted by zandguy on July 6, 2014

Сухани оғозин аз Мӯбад Комрон Ҷамшедӣ

IMG_70101

Posted in Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш | Leave a Comment »

Сухане дар заминаи хувият

Posted by zandguy on December 20, 2010

Сухане дар заминаи хувият

Навиштаи мубад Комрон Чамшедй

Posted in Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Хувият | Leave a Comment »

Инсон аз дидгохи Зартушт

Posted by zandguy on December 15, 2010


Инсон аз дидгохи Зартушт

Навиштаи Мубад Комрон Чамшедй

Баргардони Дилшод Азимов

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Хувият | Tagged: | 1 Comment »

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Posted by zandguy on October 25, 2010

Чи гуна метавон зартуштй шуд?

Мўбад Комрон Чамшедй

(Баргардони Дилшод Азимов)

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш, Сиёсат | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ормони дини бехй

Posted by zandguy on September 30, 2010

Ормони дини бехй


Posted in Бехдин, Готхо, Омузиш | Tagged: , , | Leave a Comment »

https://behdin.wordpress.com

Posted by zandguy on December 4, 2008

farvahar1

Анчуман

Коркард ва барномахо

Чанд вожаи динй

Бехдин

Вижагихои як бехдин

Шиносаи як зартуштй

Бехдин кист?

Нишонаи як зартуштй

7 Амшоспанд

Вижагихои Ахуро Маздо

Ашу Зартушт

Зоиши Ашу Зартушт

Чаро Ашу Зартушт пас аз зоиш механдад?

Офарингон ва чон бохтан

Чигунагии чон бохтани Ашу Зартушт

Дидори Ашу Зартушт бо Бахман

Ривоят

Ашу Зартушт танхо пайгамбар

Ашу Зартушт кист?

Каъбаи Ашу Зартушт

Бинои оташкада

Авесто

Авесто ва наскхои он

Сухане кутох

Авесто ба забони порсй

Авесто ба забони сода, шево ва расо

Оин ва чашн

Намози Ашуй

Гуиши дурустй суруди ростй

Оини Седрэпушй

Баргузидани дин

Намози куштй бастан

Гуиши дурустй суруди он

Барсам дар ниёиш

Барсам чист ва чарост?

Гохонбор

Чашнхои Гохонбор

Мехргон

Чашни Мехргон

Фарвардингон

Чашни Хамаравонон ва Фравахарон

Чахонбинй

Фарвахр дар оини Маздясно

Намоди Фарвахр

Офариниши чахон

Ки Яздон аз ночиз чиз офарид?

Фалсафаи дини бехй

Чахонбинй дар дини Маздясно

Рухоният дар дини бехй

Рухониёни дини бехй

Фарханг

Дин ва хуввият

Созандагй ва вайронкорй

Дин ва сиёсат

Кудратталабии динхо

Ирондустй ва бехдинй

Дигарсонихо

Posted in Авесто, Ашу Зартушт, Бехдин, Готхо, Омузиш, Сиёсат, Фарвахр, Хуввият, Хувият, Чашнхо, Uncategorized | Tagged: | 1 Comment »

Ашу Зартушт танхо пайгамбаре ки Бехдинон мешиносанд

Posted by zandguy on November 7, 2008

Ашу Зартушт танхо пайгамбаре ки Бехдинон мешиносанд

Навиштаи Сармубад Дастур Озаргушасп

 

Ба хушнудии Ахуро Маздо

Дуруд бар фарвахри Маздяснон!

 

Ин нома аз чанд ру навишта мешавад.

Нахуст ин ки пурсише перомуни Ашу Зартушт фармуда шуд, ки оё Ашу Зартушт пайгамбар аст ё фармонраво ё рахокунанда?

Дуввум ин ки имрузхо дар бораи пайгамбарии Ашу Зартушт сухане гуфта мешавад, ки бархе аз душманони дини бехй ва фарханги Маздой мехоханд бо камранг кардани чойгохи ин омузгори бузурги ориёии дини поки Ахур Маздро ба нобудй бикашанд.

 

Ба бовари дини бехй, оташкада ва бехдинон ё бехтар гуфта шавад ба бовари фарханги дин ва Авесто Ахуро Маздо ки хамон Худо мебошад як пайгамбар ва ё Омузгор ба миёни мардумон фиристод, то онхоро аз дуруг ва нодонй ба суи ростй ва рушной рахнамой кунад.

Ин омузгор касе магар Ашу Зартушти Испитамон фарзанди Пурушасп ва Дугду нест.  Марде ки тавонист бо омузишхои ахурой ва рости худ шоханшохе хамчун Хахоманишиён, Ашкониён ва Сосониро падид оварад. Ин мард хамон аст ки аз паи омузишхо ва оини покаш бузургтарин дигаргунии кишоварзй дар гохи Анушервон Дориюши Бузурги Хахоманишй падид омад.

Оре, хамон гуна ки Ахуро Маздо дар Готхо мегяд, касе магар Ашу Зартушт нахохад тавонист бо дуруг дарбиёвезад ва сухани ахуроиро ба гуши мардумон бирасонад.

 

Дустоне ки мехоханд бехдин шаванд ва ё бехдин хастанд ба ин чанд сухан гуши чон диханд, зеро дар бовари як бехдини ростин, дини бехй ва оташкада дини Ахуро Маздо чунин аст (хар чо ки дини бехй гуфта мешавад, ба чами он аст ки ба бовари дини бехй, оташкада ва бехдинон ва ба вижа Ашу Зартушт чуни наст):

Нахуст, дини бехй танхо як худо ё офаридагор дар чахон мешиносад ва он Ахуро Маздо аст. Ахуро Маздо худои бовархои Ашу Зартушт ва Готхо аст. Ахуро Маздо хамон Аллох, Яхова ва ё худои Масех нест. Ин суханон ки хамаи ин худохо яке хастанд ва… дар дини бехй ва чашми бехдинон ва ё дар чашми оташкада хеч арзише надорад ва барои бехдин худо – Ахуро Маздо ва хамин ва бас!

Дуввум, Ашу Зартушт ё дини бехй танхо як дин мешиносад ва он дини бехй аст на бештар. Бехдин хеч динеро магар дини бехй аз суи худо намедонад; чи Ислом, чи Масех ва ё чи… бошад. Дар бовари Ашу Зартушт, ки рушан дар Готхо омада аст, танхо рохи растагорй дини бехй ё ба забони дигар омузишхои Ашу Зартушт аст ва на чизи дигар.

Ва севвум, аз диди дини бехй, оташкада, ки аз дин чудо нест ва бехдинон – танхо як пайгамбар аз суи Яздон омада аст ва вай касе магар Ашу Зартушт нест. Дини бехй хеч касро магар Вахшури Бузурги Ориёй пайгамбар ё намояндаи худо намедонад. Ва агар касе дар бораи дини бехй сухани дигар гуяд бидонед ё гачастак аст ё аз дини Ахуро Маздо огох нест.

 

Дар поён, оре Ашу Зартушт яз суи Ахуро Маздо ба чойгохи пайгамбарй расид ва эшон нахустин ва омузгори мардумон хохад буд, то омадани шох Бахроми Вачованд, Пашеютан ва…

 

Дар панохи ростй бошед!

Posted in Ашу Зартушт, Бехдин, Омузиш | Tagged: , , | Leave a Comment »